SAL8137, Act: R°39.3 (55 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°39.3  
Act
Date: 1467-08-26

Transcription

2019-07-15 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) gielijs en(de) h(er) symoen r(e)nu(n)c(ians) ut sup(ra) hebben geloeft ind(ivisim)/
den vors(creven) he(re)n aut alt(e)ri tot behoef vand(er) distribucien vors(creven) dat/
sij hen den vors(creven) erfchijs van iii peet(er)s wael en(de) dueghdelic/
bevestige(n) en(de) bewisen sulle(n) tusscen nu en(de) kers(misse) naestcom(ende) op goede/
erfpande bi(n)ne(n) loven geleg(en) weert sijnde dobbele(n) chijs sond(er)/
cost d(er) selv(er) dist(ri)bucien oft de selve rinte afq(ui)te(n) et in(de) et p(rim)[(us)]/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator