SAL8137, Act: R°40.2 (58 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°40.2  
Act
Date: 1467-08-26

Transcription

2019-07-31 by Jef Willemsens
Item mathijs gothen van hev(er)le zone gielijs gothen in p(rese)nc(ia)/
heeft ghelooft op sijn lijff ende op sijn goet ende op soenbreke/
ende op peysbreke te zijne dat hij dat hij om negheend(er)hande(n) zaken/
noch stucken wille die gheschiet sijn moghen tot desen daghe toe/
van heden tusschen hem in deen zijde ende arnde ende jacope/
baten ghebruede(re) zone(n) gheerts baten van thieldonck in dand(er)/
zijde den selven ghebruede(re)n ne(m)mermeer wangunst hatye [vede] noch/
vyantscap doen noch draghen en sal hen crincken noch hynde(re)n/
aen lijff noch aen goet noch oic te campe eyssche(n) noch daghe(n)/
noch moeyen buyten lants Bekennen(de) ende lijden(de) wair hij h(ier) teghe(n)/
dade dat hij sijn soude peysbreke ende soenbreke ende v(er)buert hebbe(n)/
sijn lijff ende goet onder wat hee(re)n oft gherichte hij bevonde(n) wordde/
Behoud(elic) (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o] lyemi(n)ge(n) oud(erogghe) scab(inis) aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator