SAL8137, Act: R°45.4-V°45.1 (63 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°45.4-V°45.1  
Act
Date: 1467-09-02

Transcription

2019-08-08 by Jef Willemsens
Tusschen de meest(er)s vander bruederscap van ons(er) liev(er) vrouwen inder kercken/
van sinte pet(er)s te loven(en) in deen zijde ende jacope van kessele in dand(er) zijde/
alse vanden coepe van eenen huyse ende hove ghelegen inde scrijnstrate/
dwelck de voirs(creven) jacop teghen teghen hen ghecocht heeft ende op eene(n)/
erfchijs van ii rins gulden(en) der voirs(creven) bruederscap te betalen(e) bove(n) den/
co(m)mer van xxvii stuv(er)s en(de) ii pl(a)c(ken) dair uutgaen(de) ghenome(n) heeft dair/
af bijden voirs(creven) jacope de pe(n)ninghe dienen(de) tott(er) afquijtinge(n) der ii rins/
gul(den) voirs(creven) tot behoef der voirs(creven) bruederscap opden wissel der stad van loven(en)/
ghestelt sijn soe hij seeght meynen(de) dair op deselve jacop dair mede/
te ghestane ende dat de voirs(creven) meest(er)s hem dair op sijn guedinghe ghehoude(n)/
sijn sulle(n) te doene Dair op de voirs(creven) meest(er)s allegeerde(n) kennen(de) de/
comescap gheschiet te zijne ghelijck voirs(creven) steet behoud(elic) dat de/
voirs(creven) ii rins gulden(en) opt goet souden blive(n) staen(de) sonde(r) quijte(n) ende/
dat hem de voirs(creven) jacop dair toe tonderpande setten soude een huys
//
dair naest gheleghen Es ghet(er)mineert inden vollen raide/
vander stad dat de voirs(creven) jacop metten ghelde behorende/
tott(er) quijtinghe(n) van ii rins gul(den) nae statute vand(er) stad/
ghestaen sall behoud(elic) dat hij dair toe vueghen sal den/
vollen chijs ende hier op sullen de voirs(creven) meest(er)s gehoude(n)/
sijn den voirs(creven) jacope behoirlijke guedinghe te doene soe/
dat behoirt Act(um) in pleno (con)silio septembr(is) s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator