SAL8137, Act: R°57.1 (87 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°57.1  
Act
Date: 1467-09-16

Transcription

2019-09-09 by Jef Willemsens
Cont zij allen lieden dat peet(er) die hoyere wonen(de) te kerckem in p(rese)nc(ia)/
der scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft genomen en(de) bekint dat hij/
genomen heeft van ja(n)nesse de custe(re) wonen(de) te libbeke inde(n) name/
en(de) als gemechticht van weghen jacops de witte terdegedeelte/
van eenre wat(er)moelen den selve(n) jacoppe toebehoe(re)nde gelege(n) te/
byvoerden te weten vand(er) overster moelen d(aer) af dand(er) twee/
derdegedeelten janne de witte sinen brued(er) toebehoe(re)nde sijn/
te houden en(de) in hueri(n)gen te besitten van kersmisse lest leden eene(n)/
t(er)mijn va(n) iiii jare(n) lanc due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
volgen(de) elx jaers dae(re)n bi(n)nen voe(r) en(de) o(m)me terdegedeelte van/
xxxii sacken rox der maten van thiene(n) te weten vi halst(er)/
d(er) maten van loven(en) voir elken sack gerekent alsulc core(n) als/
de moelen wynt alle jae(re) half te kers(misse) en(de) half te sint jansmisse/
te bet(alen) en(de) te loven(en) te leve(re)n den vors(creven) jacoppe de witte/
en(de) ja(n)nesse de coste(re) vors(creven) oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs/
alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne alt v(er)volghde/
schout opde vurwerd(en) h(ier) nae bescr(even) Te weten dat de/
vors(creven) molde(r) jarlix in afslage vanden vors(creven) pachte ten behoerlike(n)/
tijden gelden en(de) betalen sal terdegedeelte va(n) alle(n) den pachte/
chijse en(de) laste uut(er) vors(creven) geheeld(er) moelen uutgaen(de) alsoe dat/
tselve d(er)gedeelte d(er) selv(er) moele(n) des vors(creven) jacops d(aer) van geen/
scade hebbe(n) noch lide(n) en sal in enig(er) manie(re)n It(em) sal de vors(creven)/
molde(r) [tvors(creven)] terdegedeelte d(er) vors(creven) moelen op sine(n) cost sine(n) tijt due(re)nde/
houden va(n) ca(m)men en(de) va(n) spillen en(de) de vors(creven) jacop de witte/
voert van allen and(ere)n werke en(de) behoeften sond(er) argelist en(de)/
dat sal de vors(creven) molde(r) jarl v(er)leggen in afslage vanden vors(creven)/
pachte alsoe v(er)re hem dien gestrect en(de) niet vorder cor(am) col(onia)/
ouderogghe septe(m)bri xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator