SAL8137, Act: R°64.3 (102 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°64.3  
Act
Date: 1467-10-05

Transcription

2019-09-29 by Jef Willemsens
It(em) hoe wale de vors(creven) peet(er) de vors(creven) xxx rijd(er)s bekint heeft/
t(er) manissen te betalen gelijc vors(creven) steet soe es nochta(n) vurw(er)de/
en(de) (con)dicie dat hij die binnen den t(er)mijne van iii jaren te sijnen/
scoensten betalen mach sond(er) dae(re)n bi(n)nen mette(n) vors(creven) scepen(en) brieve/
gepraemt te wordene het en wae(re) dat hij dae(re)n bi(n)ne(n) storve/
en(de) aflivich worde In welken gevalle [soude] de vors(creven) schout geheelic/
en(de) al gevallen sijn soude en(de) alsd(an) den vors(creven) scepen(en) brief den vors(creven)/
meest(ere)n hen dat v(er)sueken(de) gegeve(n) worden in desen bevorwert/
dat so wes de vors(creven) peet(er) binne(n) den t(er)mijne vande(n) iii jare(n) vors(creven)/
geve(n) sal dat sal hem afslaen aende so(m)me vors(creven) vande(n) welke(n)/
de vors(creven) meest(er)s den vors(creven) peet(ere)n altoes tot sijnre manissen gehoude(n)/
sijn sullen quitan(cie) te geve(n) soe dat behoe(re)n sal cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator