SAL8137, Act: R°76.2 (118 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°76.2  
Act
Date: 1467-10-31

Transcription

2019-10-23 by Jef Willemsens
It(em) jan oeghe de jonghe zone jans oeghe in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft/
op sijn lijf en(de) op sijn goet en(de) op soenbreke en(de) peysbreke te zijne/
dat hij o(m)me egheend(er)hande zake(n) noch stucken wille die geschiet/
sijn moge(n) tot dese(n) daghe toe van hede(n) tussche(n) hem in deen zijde/
en(de) yde verremans in dand(er) zijde der selv(er) yde(n) ne(m)mermeer wangunst/
hatye vede noch vyantscap doen noch draghe(n) en sal huer/
crincken noch hinde(re)n aen lijf noch aen goet Bekinnen(de) en(de) lijden(de)/
de selve jan oeghe wair hij h(ier) tegen dade dat hij sijn soude/
soenbreke en(de) peysbreke ende v(er)buert hebbe(n) sijn lijff en(de) goet/
ond(er) wat hee(re)n oft gerichte hij bevonde(n) wordde Behoud(elic) oft/
sij malcande(re)n aenspreken wille(n) dat sij dat doen moghe(n) cor(am) lye(min)[ge(n)]/
burg(imagistro) ty(m)ple m(ar)sels oct(obris) ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator