SAL8137, Act: R°83.1 (127 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°83.1  
Act
Date: 1467-11-17

Transcription

2019-11-30 by Jef Willemsens
It(em) alijt vanden trappen weduwe henrix wile(n) de menghe(re) in/
p(rese)nc(ia) heeft geloeft marien smeng(er)s huysvrouwe jans vande(n) putte/
dat sij alijt vors(creven) met katlinen m(ar)grieten en(de) maghtelden hue(re)n docht(ere)n/
en(de) met ja(n) henricke van loen man d(er) vors(creven) katlinen tusschen dit/
en(de) paesschen naestcomen(de) come(n) sal inde banc te huldenb(er)ge voir/
de wet ald(aer) ende ald(aer) d(er) vors(creven) marien in behoerlik(er) manie(re)n/
[mette(n) selve(n) hue(re)n kind(ere)n] te goeden en(de) erve(n) in ii huysen neve(n) een gelege(n) met hue(re)n hove(n)/
bog(ar)de en(de) and(ere)n hue(re)n toebehoerte(n) gelege(n) te hulde(n)b(er)ge tussche(n) de goede/
jans wile(n) de smet in deen zijde en(de) de goede robbrechts crabbe in/
dand(er) zijde ende vanden selven goeden alsd(an) genoech doen en(de) wara(n)deer/
scap op eene(n) cap(uyn) outs chijs t(am)q(uam) sub iu(r)e to(ta)li te geloven et(ce)ter(a)/
voir alsulke twee rijd(er)s erflic die de vors(creven) marie hadde en(de)/
houden(de) was aen en(de) op een huys gehete(n) den halsberch d(aer) inne/
de vors(creven) alijt bider vors(creven) marie(n) en(de) hue(re)n man voir scep(enen) van loven(e)/
gegoet en(de) geerft is Behoud(elic) dat de vors(creven) marie int ontfanc/
vand(er) guedingen vors(creven) d(er) vors(creven) alijten genoech doen sal va(n) eenre/
croene(n) eens cor(am) nethenis m(ar)sels no(vem)[b(ris)] xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator