SAL8137, Act: V°105.4 (164 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°105.4  
Act
Date: 1467-12-24

Transcription

2020-01-17 by Jef Willemsens
It(em) henrick fresens heeft mechtich ghemaect willem(me) van haesdonck/
voirsprake te eysschen(e) alsulken vo(n)nisse als henct voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n)/
loven(e) inde banck ald(aer) tusschen hem in deen zijde ende collarde vanden/
bossche weert inde(n) witten leeu te loven(e) in dander zijde cor(am) nethenis/
colonia m(ar)sels dec(embris) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator