SAL8137, Act: V°131.1 (206 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°131.1  
Act
Date: 1468-02-05

Transcription

2020-02-21 by Jef Willemsens
Het sijn comen bijden raide vander stad jan ende henrick reymair/
ghebruede(re) kinde(re) jans wijlen reymairs burduerw(er)kers in deen zijde/
ende jan fijen burduerw(er)ke(r) zone wijlen jans in dande(re) alse van eene(n)/
brieve spreken(de) van x s(chillinghe) grote erfl(iker) renten opde stad van thiene(n) dair/
aff den voirs(creven) ghebruede(re)n toebehoe(re)n ii(½) schillenghe grote(n) vanden/
selve(n) x s(chillinghe) gr(ote) nae uutwijsen van zeke(r) accorde tusschen den vors(creven)/
janne fijen t(er) eenre ende janne wijlen reymair burdurw(er)ke(r) t(er) ande(re)/
ghemaect voir scepen(en) van thiene(n) ghelijck de scepen(en) brieve van/
thiene(n) dat inhoude(n) ende begrijpe(n) Welke brieve de voirs(creven) ghebruede(re)n/
v(er)sochte(n) uuten handen jans fijen onder de wet alh(ier) gheleet te wordden(e)/
totten int(er)est elcx van hen ende oic van drie rijd(er)s lijft(ochten) ten live katline(n)/
weduwe wout(er)s wijlen vander broeke van welken iii rijd(er)s de twee af/
gheleet wae(re)n bij janne reymair oudervader der voirs(creven) kinde(re)n ende den/
derden soe jan fijen segghen woude bijden selve(n) janne fijen als borghe/
jans reymair burduerw(er)kers voirs(creven) ghecuelt was ende te zijne(n) laste/
versedt vanden welken derden rijde(r) niet wederstaen(de) des jan fijen hier/
vore gheseet heeft men bevonden heeft dat jan fijen die brieve van/
dier lijftochten ten selven rechte ov(er)ghecreghen hadde zonder yet dair/
vore te gheven(e) Soe es ghet(er)mineert dat de voirs(creven) brieve vanden/
x schillinghe gr(ote) blive(n) zullen onder de wet alh(ier) tot behoef der p(ar)tijen/
voirs(creven) elck voir sijn int(er)est te ghebruyken(e) Ende voort dat evenv(er)re/
de voirs(creven) jan fijen ghethonen can dat hij als borghe des voirs(creven) wijle(n)/
jans reymairs burduerw(er)kers vanden pachte(n) van eene(n) rijder voirs(creven)/
betaelt heeft dat hem dat de voirscr(even) ghebruede(re) oplegghen sullen/
ende men bevindt dat jan wijlen reymair voirg(enoemt) burduerw(er)ke(r) den/
voirs(creven) janne fijen dair aff ghelooft heeft tontheffene cor(am) lyeminghe(n)/
hoeve(n) burg(imagistris) (et) aliis de pleno (con)silio febr(uarii) v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator