SAL8137, Act: V°211.2-R°212.1 (323 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°211.2-R°212.1  
Act
Date: 1468-05-09

Transcription

2020-04-30 by Jef Willemsens
Wij col(onia) m(ar)sels scepen(en) te loven(e) tuygen en(de) doen cont alle(n) liede(n) dat gestaen/
in ons(er) p(rese)ncien [meeste(r)] willem de beer [meest(er)] matheeus de laheyns en(de) [meest(er)] jacop vand(er) veste(n)/
geswore(n) werclude d(er) stat van loven(e) als segge(re)n gecore(n) en(de) genomen voir/
ja(n)ne va(n) coelen vors(creven) en(de) ja(n)ne ouderogge scep(enen) te loven(e) [den raide vander stat] den vierden/
dach [des(er) tegewordig(er) mae(n)t] va(n) meye lest leden van ja(n)ne van beerge oude cled(er) v(er)coepere/
in deen zijde ende gielise van coelen briede(r) in dand(er) zijde vander/
palingen die tusschen hen beiden opv(er)staen was van hue(re)r beid(er) goeden/
d neve(n) een gelege(n) tusschen de scaelgie vande(n) huyse des vors(creven)/
jans gelege(n) opde merct te loven(e) aen deen zijde en(de) dnuwe steyne(n)/
huys des vors(creven) gielijs aen dand(er) zijde voir welke(n) rade va(n)d(er) stat sij/
geloeft hebben vast en(de) omv(er)brekelic te houden soe wes de vors(creven)/
meest(er)s vanden vors(creven) twiste seggen souden gelijc tco(m)p(ro)mis d(aer)/
op gemaect dat inne hult en(de) beg(ri)pt Hebben huer segge(n) en(de)/
goetduncken eendrechtelic elk(er) p(ar)tijen besceit metten thoenisse/
en(de) opden gront ierst aengehoirt uutgesproken alsoe hier nae volght/
Ierst alse vanden corten tiegel osiendruppe tusscen iiii en(de) v/
voeten lanc breet die de vors(creven) gielijs van coelen van sinen goeden/
ald(aer) gelege(n) vallen(de) heeft acht(er) opde vors(creven) scaelgie des vors(creven) jans/
van beerge es der vors(creven) meest(er)s uutsprake dat de selve gielijs/
voir hem en(de) sine(n) naecomelingen den selve(n) osiendrup ind(er) breidden/
van vi duyme(n) buyten den reyne(n) muere beneden t(er) eerden ald(aer)/
hebben en(de) behouden sal Ende als vanden lange(n) tiegel osidruppe/
die de selve gielijs van sine(n) nuwen steyne(n) huse vors(creven) dwelc/
hij nuwelinx heeft doen maken vallen(de) heeft insgelijx op/
desselfs jans scaelgie es huer uutsprake dat de selve/
gielijs den selve(n) osidrup ald(aer) behouden sal ind(er) breidden alsoe
//
v(er)re uut t(er) scaelgien wert inne des vors(creven) jans als beide palen die/
inden muere vanden selve(n) nuwen steyne(n) huyse staen en(de) uutsteken(de) sijn/
hen gestrecken d(aer) af dat den eene(n) pael vanden selven tween palen/
te weten den ghene(n) die steet ten vors(creven) corte(n) osiendruppe waert [wert] aen/
lang(er) is dan den and(ere)n Es voirt huer uutsprake dat de vors(creven) giel(ijs)/
op sine(n) cost ond(er) den vors(creven) corten osiendrup ind(er) breidden vanden/
vi duyme(n) vors(creven) en(de) desgelijx lanx den steyne(n) muere vanden vors(creven)/
sine(n) nuwe(n) steyne(n) huyse d(aer) des vors(creven) gielijs osiendruppe(n) als nu/
vallen beneden aen deerde ond(er) de vors(creven) twee palen alsoe v(er)re/
die uutsteken inden vors(creven) muere t(er) scaelgie(n) wert inne des vors(creven)/
jans en(de) tvors(creven) nuwe steyne(n) huys hem gestrect en(de) niet vorder/
sal doen maken en(de) leggen een steyne(n) goete o(m)me dwat(er) van beide/
den vors(creven) osiendruppen d(aer) inne te vallen en(de) sine(n) loep voirt te/
hebben totten ynde vanden selve(n) nuwe(n) steyne(n) huyse en(de) van daer/
voirt doir een and(er) goete t(er) legestraten uut It(em) alse vander/
lotend(er) hozen den vors(creven) gielise toebehoren(de) als nu hangen(de) ten ynde/
vanden vors(creven) sine(n) [nuwe(n)] steyne(n) huse es huer uutsprake dat de selve/
gielijs den mont vand(er) selv(er) hozen richten sal en(de) naerd(er) kee(re)n tsine(n)/
huyse wert aen alsoe dat den huyse en(de) goeden des vors(creven) jans van/
beerge ald(aer) neve(n) geleg(en) d(aer) van egeen hind(er) noch scade come(n)/
noch gescied(en) en sal in enig(er) manie(re)n maii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator