SAL8137, Act: V°214.1 (325 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°214.1  
Act
Date: 1468-05-12

Transcription

2020-05-01 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat jan mathijs ende lijsbeth gelijns kinde(re) jans wijlen/
gelijns ende katline(n) vernoede(n) die nu wijff es lodewijcx de waersaghe(re)/
die met scepen(en) brieve(n) van loven(e) bijden voirs(creven) lodewijke die waersaghe(re)/
ende katline(n) vernoede(n) ghegoeydtt sijn in een halff boend(er) lants ghelege(n)/
ter plaetssen gheheeten hekelsbog(ar)t bijden goede(n) lodewijx van ha(m)me ende/
bijde strate gaende vander vleminckstraten te p(er)ke waert come(n) sijn in/
rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) in deen zijde ende willem die/
coninck ende willem ruelens in dande(re) dair de voirs(creven) kinde(re) gelijns/
in rechte dede(n) segghen hoe dat jan wijlen gelijns huer vader dese goede/
vercreghen hadde teghen henricke van breetzijp gheheeten bras ende ja(n)ne/
de coninck ghelijck de scepen(en) brieve(n) dair op ghemaect dat inhouden/
Segghen(de) voorts dat sij bij katline(n) huer(er) moeder met lodewijke die/
waersaghe(re) nu hue(re)n man ghegoet sijn in allet recht dat huer moeder/
in die goede hadde ende dat sij oic wettighe kinde(re) sijn des voirs(creven) jans/
gelijns bieden(de) dat te thone(n) ende beghe(re)nde in hue(re)n scepen(en) brieve/
ghehoude(n) te wordde(n) Dair op de voirs(creven) willem de coninck ende wille(m)/
ruelens met zeke(re)n uutweghe(n) pijnden te antweerde(n) alsoe dat met/
vo(n)nissen ghewesen was gheliefde den selve(n) willeme ende willeme voirder/
tantw(er)den dat sij dat sij dat doen mochte(n) Ende alst quam dair nae/
ten naesten daghe van rechte soe en sijn de selve willem ende willem/
niet ghecomp(ar)eert o(m)me acht(er)volghen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse voirder tantw(er)de(n)/
den voirg(enoemden) kinde(re)n gelijns (com)pareren(de) ende recht v(er)suekende soe dat ter/
manissen smeyers ghewijst es voir een vo(n)nissse datmen den voirs(creven) kinde(re)n/
gelijns [alse vande(n) vors(creven) goede(n)] houden sal in huer scepen(en) brieve alsoe verre alst noch voir/
hen come(n) es cor(am) om(n)ibus scab(inis) in sampno maii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator