SAL8137, Act: V°227.1 (351 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°227.1  
Act
Date: 1468-05-20

Transcription

2020-05-15 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) jonch(e)r boud(ewijn) va(n) glijmez inde(n) name als voe(r) heeft/
gekint en(de) gelijt wael en(de) wittelic v(er)cocht te hebbene den vors(creven)/
weincelijne va(n) lathem en(de) jasp(ere)n van ov(er)winge c opgaen(de) eyke(n)/
staen(de) en(de) wassen(de) opde goede va(n) beary den vors(creven) hee(r) van salmen en(de)/
sijnre medegeselli(n)nen toebehoe(re)nde die de selve weincelijn en(de)/
jasp(er) ald(aer) kiesen mogen tot hue(re)n scoensten uutgesceiden iii eyken/
die de vors(creven) jonch(e)r boud(ewijn) tsine(n) scoensten tierst voir uut kiesen sal/
mogen o(m)me en(de) voe(r) c clinck(ar)de stuc te xiiii st(uvers) gerekent d(aer)/
af de vors(creven) jonch(e)r boud(ewijn) hem bekint [heeft] vand(er) vors(creven) p(er)soene(n) wel bet(aelt)/
te sijne hen d(aer) af volc(omen) quijtscelden(de) met vurwer(en) dat den/
selve(n) ii p(er)soene(n) ind(er) selv(er) comescap alnoch volge(n) sulle(n) iii eyke(n)/
noch vanden archsten noch vand(en) besten die hen de vors(creven) jonch(e)r/
ald(aer) geloeft heeft te bewisen als voe(r) den lijfcoep des coeps vors(creven)/
Met vurwerd(en) dat de vors(creven) coepers de vors(creven) eyken ruyme(n) sulle(n) en(de)/
vande(n) vors(creven) goeden geruymt hebben tussce(n) dit en(de) va(n) kers(misse) naestc(omende)/
ov(er) een jair en(de) die dae(re)n tusscen tot hue(re)n scoensten moge(n) af/
houwen en(de) vellen welc vellen en(de) houwen gescieden sal t(er) mi(n)sten/
scaden vanden goeden en(de) vand(en) houte d(aer) op en(de) d(aer) omtrent staen(de)/
behoud(elic) oft die ruymi(n)ge niet en worde gedaen gelijc vors(creven) steet/
dat de sij d(aer) af staen sulle(n) te bosch rechte En(de) de vors(creven) jonch(e)r/
boud(ewijn) heeft geloeft den vors(creven) coep(ere)n vanden vors(creven) coepe alt(oes) genoech/
te doene en(de) tege(n) eene(n) iegelike(n) inne te stane en(de) gerecht war(ant)/
te sijne cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator