SAL8137, Act: V°239.3 (378 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°239.3  
Act
Date: 1468-06-10

Transcription

2020-06-05 by Jef Willemsens
It(em) t(er) meerd(er) vesticheit den vors(creven) gehuysschen vandes vors(creven) is te doene soe sijn/
bij handen andries van roesmeer vorst(er)s te loven(e) vanden vors(creven) jonch(e)r ja(n)ne/
den vors(creven) denijse tot behoef als voe(r) in handen gesedt en(de) v(er)obligeert voir/
tvoldoen der vors(creven) lijfrenten twee silve(re)n potten wegen(de) tsamen viii m(er)ct/
een once en(de) twee silve(re)n ov(er)decte croese de decsele van beide den/
croesen en(de) den eene(n) croes buyten en(de) binnen v(er)gult en(de) den and(ere)n croes/
alleene buyten v(er)gult [wegen(de) de selve ii croesen iiii merct iii oncen en(de) v yngelss(che)] Te dien ynde gebuerdet den vors(creven) gehuysschen/
ind(er) betalinge(n) d(er) vors(creven) lijfrente(n) oft bewisenisse d(er) selv(er) enich gebrec te/
hebbene so sulle(n) sij oft yema(n)t and(er)s recht inde selve lijfpens(ie) hebben(de) va(n)/
hue(re)n wegen hebben(de) sijner gebrec aende vors(creven) silve(re) pande moge(n) v(er)hale(n)/
en(de) die ten prijse van goutsmeden hen des v(er)staen(de) met rechte v(er)coepen/
sond(er) d(aer) af vord(er) te derve(n) v(er)antwerde(n) En(de) oft d(aer) ov(er) huer gebrec/
iet ov(er)schiet dat soude(n) sij den vors(creven) jonch(e)r ja(n)ne wed(er)ke(re)n en(de) oft d(aer)/
iet gebrake dat soude(n) sij mette(n) vors(creven) scep(enen) brieve(n) mogen v(er)halen/
behoud(elic) dat sij sullen mogen p(ro)cede(re)n met enige(n) va(n) beiden dwelc/
hen best gelieve(n) sal En(de) oft de vors(creven) gehuysschen oft yema(n)t and(er)s/
recht d(aer) inne hebben(de) and(er)s da(n) met v(er)coepene d(er) vors(creven) pande ver/
nuecht worde(n) soe heeft geloeft de vors(creven) denijs den vors(creven) jonch(e)r/
ja(n)ne de vors(creven) pande ov(er)tegeven en(de) te restitue(re)n in sulk(er) maten hij/
die ontfangen heeft t(am)q(ua)[m] ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator