SAL8137, Act: V°243.2-R°244.1 (384 of 397)
Search Act
previous | next
Act V°243.2-R°244.1  
Act
Date: 1468-06-20

Transcription

2020-07-09 by Jef Willemsens
Cont zij allen lieden dat peter vander lynden sone wilen willems/
wonen(de) te zichen(en) in jeghewoirdicheiden der scepen(en) van loven(e) gestaen/
heeft gehuert jegen de hee(re)n deken en(de) cap(it)le der kerken van sinte peters/
te loven(e) alsulken wat(er)tol als de selve cap(it)le heeft te zichen(en) en(de) dair/
omtrent Te houden [en(de)] te hebben(e) van sint jansmisse baptisten naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van sesse jairen lang v(er)volgende elcx jairs darenbinnen/
om viventwintich gulden(en) te weten thien stuv(er)s der mu(n)te(n) ons gened(ichs)/
hee(re)n tshertogen van bourg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) brabant voir elke(n) gulden gerekent/
deen helicht te kersmisse ende dander helicht tsintjanmisse te betalen(e)/
den voirs(creven) he(re)n oft hue(re)n geco(m)mitterden ten tide zijnde alle jaire den voirs(creven)/
t(er)mijn duerende en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Geloven(de) de
//
voirs(creven) pet(er) den voirs(creven) hee(re)n hier af altijt genoech te doene en(de) te betalen/
des voirs(creven) is talle(n) tiden en(de) t(er)mijne(n) alst hen vallen en(de) v(er)schijne(n) sal/
telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout Hier af zijn borghen des voirs(creven)/
pet(er)s als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) onv(er)sceyden vrancke gielkens/
en(de) henric poirte(re) van zichen(en) de welke de voirs(creven) peter hier af gelooft/
heeft scadeloes tontheffen cor(am) roelants m(ar)sels junii xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator