SAL8137, Act: V°39.4 (57 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°39.4  
Act
Date: 1467-08-26

Transcription

2019-07-17 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) joes in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat hij ev/
wel en(de) wittelic v(er)cocht heeft den vors(creven) wille(m)me va(n) molle/
xxv opgaen(de) alboeme(n) die de vors(creven) wille(m) kiesen sal ond(er)/
alle dalboeme(n) staen(de) en(de) wassen(de) in drie beemden toebehoe(re)nde/
roelande ts(er)arnts gelegen te cortbeke ov(er)dile d(aer) af den/
eene(n) geheten es den groete(n) beemt den and(ere)n den beemt te/
redinge(n) en(de) den derden gehete(n) den savoer beemt voir eene(n)/
zeke(re)n prijs va(n) gelde d(aer) af hem de vors(creven) joes vande(n) vors(creven)/
wille(m)me bekint heeft genoech gedaen wesende geloven(de)/
de vors(creven) joes den vors(creven) wille(m)me d(aer) af genoech te doene en(de)/
hem die te doen volgen [behoud(elic) dat de poten van alle(n) de(n) boeme(n) comen(de) volge(n) sulle(n) en(de) toebehoe(re)n joese vors(creven)] met vurwerd(en) dat de vors(creven) wille(m)/
de vors(creven) alboeme(n) tot sine(n) scoensten tusscen nu en(de) inne ganc/
m(er)the naestcom(ende) afhouwen mach sal en(de) die [alsd(an)] vanden gronde/
ruyme(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator