SAL8137, Act: V°5.4 (4 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°5.4  
Act
Date: 1467-07-05

Transcription

2019-02-27 by Jef Willemsens
It(em) jan vander haert te wiltsele opden steenwech wonen(de) in pr(ese)nc(ia) heeft genome(n)/
ende bekent dat hij ghenome(n) heeft van roelove roelofs een boend(er) lants/
den selve(n) roelove toebehoren(de) ghelegen bove(n) den reywech ond(er) den bosch/
ald(aer) tusschen de goede raes [wijlen] van graven hee(r) van hev(er)le en(de) van malevien/
ende de goede jans vanden wij(n)garde Te houden(e) ende te hebben(e) van opden/
dach van heden eene(n) t(er)mijn van xii jairen langk due(re)nde deen nae/
dand(er) zond(er) i middel volghende elcx jaers dae(re)n bynne(n) voir en(de) o(m)me/
twee mudde(n) ende twee halst(er) rox goet en(de) paijabel der maten van loven(en)/
tsinte andriesmisse apostels te betalen(e) ende te loven(en) ten huyse desselfs/
roelofs te leveren(e) q(u)[o](libet) ass(ecutu)m It(em) es voirw(er)de dat de voirs(creven) jan tvoirs(creven)/
lant tsine(n) afscheyde(n) laten sal brake cor(am) tymple colonia julii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator