SAL8137, Act: V°54.2 (83 of 397)
Search Act
previous | next
Act V°54.2  
Act
Date: 1467-09-12

Transcription

2019-08-23 by Jef Willemsens
It(em) huge van udekem voirsprake in p(rese)nc(ia) gielijs de vos in de stad/
burg(ermeester) in die stadt van peter vander hoeve(n) heeft gekynt en(de)/
gelijt gehave(n) ende ontfangen te hebben(e) uute(n) hande(n) loduwijckx/
baete(n) alsulke ii(½) rijnsch(e) gul(den) als peter vander hoeve(n) voirscr(even)/
burg(ermeester) te lov(enen) in hande(n) des selfs loduwijckx gebracht hadde/
en(de) die welke welke lijsken pijskens in hande(n) des selfs/
burg(ermeesters) tot behoef joha(n)ne(n) die huysvrouwe wae(r) reynkens/
in den moriaen oft hugens van udekem voirscr(even) gesett hadde/
En(de) heeft geloeft die voirscr(even) huge den voirscr(even) loduwijcke(n)/
daer af jeg(en) wille(m) van haesdock en(de) ene(n) yegelike(n) and(ere)n/
met alle(n) coste en(de) laste die de selve loduwijck daer o(m)me/
soude moge(n) hebben oft liden inne te stane en(de) scadeloes/
tonheffen(e) Cor(am) egidio vos vice vice burg(imagistro) septe(m)br(is) xii/
anno lxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator