SAL8137, Act: V°55.3 (84 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°55.3  
Act
Date: 1467-09-14

Transcription

2019-09-09 by Jef Willemsens
It(em) vrancke bog(ar)ts van meersbeke bij eversberghe in p(rese)nc(ia) peet(er)s vand(er)/
hoeve(n) burg(er)meest(er)s te loeven(en) heeft gekint ende gelijt dat hij uuten/
handen katline(n) bog(ar)ts docht(er) henrix wilen bog(ar)ts ontfangen heeft eenen/
scepen(en) brief besegelt metten gemeine(n) zegel d(er) scepen(en) van meerbeke/
vand(er) dat(um) m iiii[c] en(de) xix xvi dage in octobri aengaen(de) der/
deilinghen van zeke(re)n goeden toebehoe(re)nde wille(m)me bog(ar)ts beginnen(de)/
ald(us) Cont zij alle(n) liede(n) dat joffrouwe katline bog(ar)ts werdi(n)ne wile(n)/
was (et)c(etera) en(de) ynden(de) ald(us) Dit was gedaen int jair ons he(re)n m iiii[c]/
en(de) xix xvi dage in octobri en(de) heeft geloeft de vors(creven) vrancke/
der vors(creven) kat(li)[nen] den vors(creven) scepen(en) brief binne(n) eenre maent naest/
comen(de) wed(er)o(m)me in hue(re)n handen ongeca(n)celleert ov(er) te geve(n) en(de) te/
teliverere(n)ne H(ier) af sijn borgen des vors(creven) vranx als p(ri)ncipael/
sculde(re)n indi(visim) jan inden eenhoren te loven(en) inde hoelstrate en(de)/
jan maelcote molde(r) te rotselair Et p(ri)m(us) cor(am) hoeven burg(imagistr)[o]/
septe(m)bri xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator