SAL8137, Act: V°7.1 (9 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°7.1  
Act
Date: 1467-07-05

Transcription

2019-03-13 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) peeter capelle en(de) maghtelt vand(er) phalisen sijn/
wijff in pr(esen)c(ia) hebbe(n) oppenbarlic den vors(creven) wille(m)me va(n)d(en)boire/
ende m(ar)griete(n) vand(er) phalise(n) sine(n) wijve toegeseeght en(de) geloeft/
al eest alsoe dat de selve peet(er) en(de) maghtelt inden chijs/
va(n) vii stuv(er)s en(de) va(n) xix s(cellingen) pay(ments) der vors(creven) m(ar)griete(n) en(de) hue(re)n/
kind(ere)n toebehoe(re)nde huer quite(n) behoude(n) hebbe(n) o(m)me die(n) te/
moge(n) quite(n) talle(n) tijde(n) als hen dat gelieve(n) soude dat sij nochta(n)/
dien niet tegenstaen(de) den selve(n) chijs opde vors(creven) goede ongequete(n)/
sal blive(n) staen(de) tott(er) tijt toe en(de) wijle(n) dat alle de kind(eren) [d(er)] vors(creven) m(ar)g(rie)[te(n)]/
van beiden bedde(n) tot sijne(n) [hue(re)n] mondige(n) dage(n) [come(n)] sull(en) sijn o(m)me alsd(an) alle/
te same(n) mett(er) moed(er) de gued(ing)[e] d(aer) af te moge(n) doen sond(er)/
argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator