SAL8137, Act: V°9.3-R°10.1 (12 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°9.3-R°10.1  
Act
Date: 1467-07-07

Transcription

2019-04-03 by Jef Willemsens
It(em) sijn de vors(creven) geluften en(de) de gued(ing)e vande(n) vors(creven) huse en(de) hove/
gecome(n) en(de) gespruit uuter zoe(n)ingen des vors(creven) wijle(n) jans vand(er)/
halle(n) vad(er)s des vors(creven) he(n)nekens en(de) soe is vurwerde en(de) hebbe(n)/

//
geloeft de vors(creven) jan vand(er) halle(n) ende jan vand(er) hallen indi(vi)s(im)/
den vors(creven) ja(n)ne gelijns dat sij den vors(creven) he(n)neke(n) vand(er) hallen/
hem tot sine(n) mondige(n) dage(n) come(n) sijnde indie(n) hebbe(n) sullen ende/
alsoe v(er)vaen dat hij kiesen sal dese zoe(n)inghe aen te nemen/
oft den veede te houdene en(de) in gevalle oft hij de veede/
koese dat sij da(n) gehoude(n) sijn sulle(n) den vors(creven) ja(n)ne gelijns wed(er)/
o(m)me te goede(n) en(de) terve(n) int huys en(de) hof vors(creven) in sulk(er) mate(n) en(de)/
manie(re)n sij va(n) hem op hede(n) d(aer) toe come(n) sijn en(de) de(n) selve(n) ja(n)ne gelij(n)s/
d(aer) toe alsd(an) t(er) stont te geve(n) en(de) te betale(n) x rins gul(den) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
alse voe(r) den vors(creven) wech va(n) roeme(n) [voe(r)] tgebet va(n) iii(½)[c] cloest(ere)n en(de)/
voe(r) tp(ro)fijt vande(n) huse en(de) hove vors(creven) en(de) die(n) tijt due(re)nde sulle(n)/
de selve gegoedde gehoude(n) sijn op hue(re)n cost tselve huys en(de)/
hoff te houde(n) van wande en(de) va(n) dake in redelik(er) r(e)p(ar)acie(n) en(de)/
in gevalle oft de vors(creven) he(n)neke(n) kiest en(de) aen nempt de zoeni(n)ge/
en(de) die voe(r) scep(en) van loven(en) geloeft gestentich ende va(n) weerde(n) te/
houde(n) soe sulle(n) de selve gegoedde gehoude(n) sijn de(n) vors(creven) he(n)neke(n)/
tvors(creven) huys ende hof ov(er) te geve(n) ende d(aer) inne te goede(n) oft d(aer)/
af sine(n) goede(n) moet te gecrigene In desen bevurwert oft de/
vorsc(reven) he(n)neke(n) aflivich wordt voe(r) en(de) eer hij tot sine(n) mo(n)dige(n)/
daghe(n) come(n) sijn sal dat da(n) de selve gegoedde soe bij hen/
selve(n) soe biden ghene(n) d(aer) op de zoene nae recht v(er)schene(n) sal/
moge(n) sijn soe vele doe(n) sulle(n) dat de selve zoeni(n)ge behoirlic/
gedae(n) oft geratificeert sal worde(n) oft de(n) vors(creven) ja(n)ne gelijns/
inde vors(creven) goede wed(er) o(m)me te goede(n) en(de) hem betali(n)ge vande(n)/
vors(creven) x rins gul(den) te doene en(de) d(aer) mede gestae(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator