SAL8138, Act: R°129.3 (192 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°129.3  
Act
Date: 1469-01-11

Transcription

2021-10-31 by Christine Vanthillo
It(em) de vors(creven) jan de for in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) wiericke/
en(de) he(re)n ja(n)ne aut alt(e)ri en(de) elken besund(er)t dat hij binnen eene(n) jare/
naestcomen(de) de vors(creven) lijfpensie van eene(n) rijde(r) nae den rechte vand(er)/
stat den vors(creven) gehuysschen oft trecht vanden vors(creven) brieve hebbende/
op erfgronde bewisen sall oft die selve rinte met gereden pe(n)ni(n)gen/
afquiten also dat de selve wieric en(de) h(er) jan en(de) elc van hen in/
hue(re)n p(er)soen en(de) hue(re)n goeden d(aer) af geheelic ontlast sullen sijn en(de)/
bliven tot ewigen daghen En(de) om dit ged(aen) te worden heeft de/
vors(creven) jan de for den selven scoutbrief bekint met vurw(er)d(en) wes scaden/
oft coste(n) de vors(creven) p(er)soenen liden sullen mids d(er) borchtochten vors(creven) dat/
sij die metten selven scoutbrieve [geheelic v(er)reike(n) en(de)] v(er)halen sullen en(de) [in] dier meyni(n)gen/
sal hij bliven ond(er) scep(enen) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator