SAL8138, Act: R°21.1 (34 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°21.1  
Act
Date: 1468-07-19

Transcription

2020-03-16 by Christine van Thillo
Item henric die raet sone wijle(n) jans scoenmake(re) in p(rese)nc(ia) heeft geloeft/
henricke(n) van maerbeke te doene een bedevaert te meylane(n) als voir die/
bet(er)nisse van alle alsulke(n) mesdade(n) en(de) quetsuere(n) als die selve henric/
die raet gedaen heeft aen ja(n)ne van maerbeke brued(er) des voirscr(even) henricx/
van maerbeke ende derw(er)t de porren(e) by(n)ne(n) xl daghe(n) ende goede/
waerheit dair af te bringen(e) na der stat recht oft sijne(n) goede(n) moet/
te hebben op eene(n) banduyn van eene(n) gulden(en) nobel der mu(n)te(n) tconinx/
van ynggelant tot behoef onss(er) gened(ichs) hee(re)n tshertoge(n) en(de) den meest(er) voe(r)/
af te doene cor(am) vos most julii xix
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator