SAL8138, Act: R°245.1 (387 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°245.1  
Act
Date: 1469-05-20

Transcription

2022-10-17 by Christine Vanthillo
Dit sijn die goede beyde have en(de) erve dair af inde/
voirs(creven) vonnisse mencie af ghemaect es met inventarijse/
gheinventarieert/
Inde coken(e)/
[P(ri)mo] vii tynnen co(m)mekens viii [tynne(n)] trintsen iii tynnen quartpotte viii ty(n)nen/
dobbeliere iii grote tynne(n) platteele eene(n) cleyne(n) platteel iiii tynne(n)/
kandeleers eene(n) eeren kandelee(r) een tynne(n) edick pot[te]ken ii tynnen/
soutvaten i tynne(n) mostartpot v swertte ketelen een zijbecken/
een eeren lavoir i eeren pot vi eeren pannen een eere(n) vierpe(n)neke(n)/
i groot eeren dexel ii vischpanen ii yse(re)n ganspanne(n) ii yse(re)n panne(n)/
eene(n) droeplepel iiii yse(re)n speete iii roest(er)s i cruyshael i hangen(de) yser/
i yse(re)n hane i treeft i richtbanck i vouwen(de) desch i rondeel met/
iii pickelen i sijdele i koetsken metten beddeken en(de) i grauwer sargien/
i gaffele i scippe i hoend(er) scapreede i schotelvat i morssel metten/
scotele i drievoet i quaden zadel i yse(re)n brantrede i oven yser/
i strolen zetel Op de came(r) neve(n) de coken(e) boven den keld(er)/
Primo i ynkel tritsoer met ii sloete eene zijdele ii scrijnhoute(n) bencken/
ii brantrede(n) i cleyn heertshoreken i vouwen(de) vierkante taeffle i dwelier/
i cruycefix i voetboghe metter wynden ii schabellen v oircussen(en) i bedde/
van ix vierdelen i scrijnhoute(n) koetsse i blauwe saerdse i paer slapelaken(en)/
i gruene(n) mans tabbart iii rijclede(re)n en(de) iii gheerden i sweert een cleyn/
heelken eene(n) koker met pijlen Opde came(r) bove(n) de coken(e) It(em) ii/
scrijnhoute(n) koetssen ii bedden elck van ii ellen ii grauwe sargien een roy sargie/
i weke coetsse i sitte cussen eene(n) ghedraeyden zeetel i banck Op de vorste/
came(r) Een scrijnhoute(n) scrijnhoute(n) koetsse van iii(½) elle(n) i bedde van iii elle(n)/
i grunen saergie v(er)wapent i vouden zijdele i scrijnhoute(n) koetsse van x vier(delen)/
i bedde van ix vier(delen) met eene(n) colke wit liwaets i inkel tritssoer i wynt(er)/
koetsse metten bedde en(de) i royer saergien eene scabbelle iii scrijnhoute(n) bencke(n)/
viii sitten cussen(e) ii oercussen(e) ii scraghen i taeffle ii brande(re)n branreden/
Op jans baers came(r) oic bove(n) den vloer It(em) ii scrijne(n) i bedstad i tyke/
van eene(n) bedde Op de came(r) boven den stal It(em) een wynt(er)koetsse metten/
beddeken en(de) met eenre roei sargien i koetsse van ix vier(delen) metten bedde en(de) i royer/
sargien It(em) eene(n) ghesneden zetel Op de came(r) dair neve(n) Een cleyn/
wynt(er)koetsken mette(n) bedde en(de) eend(er) royer saergien i bedde van x vier(delen) met i bedde van/
ix vier(delen) en(de) een royer saergien ii zijdelen ii oercussen(e) iiii sitten cussen(en) i ghedraeyden zetel/
i paar slapelaken(en) Opde came(r) neve(n) den vloer It(em) een cleyn coetsken mette(n) bedden(en)/
en(de) een roeyer saergen i lange taeffle met ii scragen ii bencken Opde plaetsse It(em) ghehoude(n)/
steene tot ii schouwen It(em) de h(er)berghe gheheeten den pellicaen opde vischm(er)ct
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator