SAL8138, Act: R°251.2 (396 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°251.2  
Act
Date: 1469-06-02

Transcription

2022-11-01 by Christine Vanthillo
It(em) de vors(creven) arnt eelens robert de becke(re) meghtelt liedens sijn wijff/
symon olviers en(de) bernijs liedens sijn wijff in p(rese)nc(ien) hebben geloeft/
indi(vi)sim te v(er)vane janne yden wettigen man en(de) momboir m(ar)grieten/
liedens vors(creven) nu absent wesen(de) dat de selve jan yden t(er) manissen d(er)/
vors(creven) walrave(n) come(n) sal voir scep(enen) van loven(e) en(de) hem v(er)oblige(re)n en(de)/
v(er)binden inde selve lijfp(ensie) voirs(creven) gelijc vors(creven) steet en(de) gelijc sij gedae(n) hebben/
En(de) voert dat de selve jan yden laude(re)n ratifice(re)n en(de) app(ro)be(re)n sal de/
geluften vors(creven) bid(er) vors(creven) sijnre huysvr(ouwe) vand(er) selv(er) lijfpens(ien) ged(aen) Et t(antu)m eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator