SAL8138, Act: R°37.2 (57 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°37.2  
Act
Date: 1468-08-16

Transcription

2020-05-01 by Christine van Thillo
It(em) de vors(creven) symoen vand(er) hofstat in p(rese)nc(ia) heeft geloeft wille(m)me maes/
geheten van wijtvliet scad(eloes) te houden en(de) tontheffen aen meest(ere)n pet(ere)n/
vand(er) heiden chirurgijn en(de) g(er)trud(en) van langendonc sine(n) wijve va(n) alsulke(n)/
ii rins gul(den) lijfpens(ie) ten live d(er) vors(creven) gehuyssche(n) en(de) des lanxte(n) leven(de)/
van hen beid(en) alle jae(re) opden xxvii[te(n)] dach va(n) nove(m)bri te bet(alen) in d(aer)/
inne wille(m) wile(n) vand(er) hofstat vad(er) des vors(creven) wijle(n) symoens de selve/
symoen wille(m) vand(er) hofstat brued(er) des vors(creven) symoens en(de) jan vand(er) hofstat/
als p(ri)ncipael sculd(er)s en(de) de vors(creven) wille(m) maes als hue(re)r liede borge ver/
obligeert en(de) v(er)bond(en) stae(nde) gelijc de(n) scep(enen) brief van loven(e) d(aer) op gemaect/
xxvii d(agen) in no(vem)[bri] a(nn)[o] xiiii[c] lxiiii volc(omelic) beg(ri)pt En(de) de selve lijfpens(ie) /
bi(n)ne(n) eene(n) jae(re) naestcomen(de) te lossen en(de) aftequit(en) Et t(antu)m van welken ii/
rins gul(den) lijfpens(ie) vors(creven) de vors(creven) wille(m) onlanx lede(n) de(n) vors(creven) symone/
voir de ma(n)ne va(n) leene roelofs vranx geloeft hadde scadeloes tontheff(en)/
en(de) die tot sine(n) laste te dragene d(aer) af dat de vors(creven) symoen de/
p(ri)ncipael pe(n)ni(n)ge vanden selve(n) ii rins gul(den) lijfpens(ie) vors(creven) wed(er)o(m)me/
uute(n) hande(n) des vors(creven) willems bekint heeft ontf(angen) te hebbene sond(er)/
fraude en(de) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator