SAL8138, Act: R°40.2 (60 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°40.2  
Act
Date: 1468-08-24

Transcription

2020-05-02 by Christine van Thillo
It(em) de vors(creven) wille(m) maes en(de) joffr(ouwe) kat[(lij)ne] vand(er) werfst in/
p(rese)nc(ia) hebbe(n) geloeft den vors(creven) ja(n)ne vand(er) hofstat oft soe gebuerde/
dat de selve jan oft sijn goede vors(creven) gepraempt wordde(n) oft bescedicht/
in naecomen(de) tijden vanden x rins gul(den) erflic vors(creven) in beide den vors(creven)/
brieve(n) gecleert en(de) genoempt dat sij die scade(n) hoedanich die ware(n)/
tot hue(re)n laste gelden en(de) drage(n) sulle(n) En(de) de(n) vors(creven) ja(n)ne die wed(er)o(m)me/
uutreike(n) en(de) bet(alen) t(am)q(uam) [m] q(u)[o](libet) ass(ecutu)m cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator