SAL8138, Act: R°64.3 (97 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°64.3  
Act
Date: 1468-10-17

Transcription

2020-07-19 by Christine van Thillo
It(em) tvors(creven) recepit sal bliven liggen(de) ond(er) scepen(en) van loven(e) bij c(on)sente en(de) ov(er)geve(n)/
des vors(creven) he(re)n stas te des(er) meyni(n)gen dat hij de selve croene niet en sal moge(n)/
v(er)coepen v(er)coepen v(er)tieren noch belasten m(air) dat de selve croene alle weghen/
aende vors(creven) gehuysschen v(er)ond(er)pant sijn sal en(de) bliven voir alsulke xvi stuv(er)s/
en(de) I oert erfrinten als de tafele vande(n) heilegeeste van s(in)te jacops te lov(en)/
d(aer) aen soude mogen meynen te hebben Den welken erfchijs de selve h(er)/
stas d(er) selv(er) tafelen ontkint tott(er) tijt toe dat met rechte bliken sal dat/
de vors(creven) tafele negheen recht d(aer) aen en heeft ende oft sijt dair aen/
gehadt hadde dbesceit van gued(ingh)[e(n)] oft and(er)ssins dat sij des gedoft hadde/
Tot dien ynde dat de vors(creven) gehuysschen alsulke(n) scade en(de) last als hen/
oft hue(re)n goede(n) vors(creven) uut ocs(uyn) d(er) vors(creven) xvi stuv(er)s en(de) I oert erflic/
gedaen wordde te v(er)halen aende vors(creven) croene erflike rinte(n) die/
de vors(creven) h(er) stas aende vors(creven) goede behoude(n) heeft o(m)me de vors(creven) goede/
vanden vors(creven) xvi stuv(er)s en(de) I oert geheelic tontlastene met alsoe [vele] pe(n)ni(n)ge(n) alsme(n)/
de selve xvi stuv(er)s en(de) I oert quite(n) sal moge(n) niet w(er)staen(de) die(n) dat de/
vors(creven) h(er) stas voir den chijs dieme(n) meer bevo(n)de dan dwaerscap beg(ri)pt/
betale(n) soude moge(n) voir elken d(enier) xviii gelijke pe(n)ni(n)ghe gelijc vors(creven)/
steet cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator