SAL8138, Act: R°78.1 (112 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°78.1  
Act
Date: 1468-11-16

Transcription

2020-10-02 by Christine van Thillo
It(em) anthonijs van wechle peet(er) van wechle sijn neve vranck de/
custe(re) en(de) marie van wechle sijn wijf sust(er) des voirs(creven) peet(er)s kinde(re) peet(er)s/
wijle(n) van wechle brued(er)s des voirs(creven) anthonijs de voirs(creven) peet(er) hem/
bekinnen(de) out sijnde xxv jair en(de) daer boven in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en)/
van loven(e) gestae(n) hebbe(n) mechtich ghemaect en(de) wettelic macht/
gegeve(n) tsamen en(de) elc soe v(er)re hen dat aencleeft oft naemaels soude/
moge(n) aencleven en(de) sond(er) e(n)nich macht van wed(er)roepe(n) d(aer) inne te/
behouden lodewijke baets den jonge(n) sone lod(ewijx) baets tierst uut des/
selfs sijns vaders brode gedaen sijnde wille(m)me corekens m(ar)scalc h(ere)n pete(re)n corekens prieste(r) sine(n) sone en(de) wille(m)me van lele na(tur)lic/
en(de) elcke(n) van hen besund(ert) o(m)me te mane(n) teissche(n) en(de) tontfangen/
alle alsulke(n) v(er)schene(n) rinte(n) als v(er)schene(n) sijn den voirs(creven) p(er)soenen/
bi(n)nen den vi jaire(n) lest lede(n) en(de) die van nu voirdaen valle(n) ende/
v(er)schine(n) sulle(n) bi(n)ne(n) den leve(n)ne des voirs(creven) peet(er)s en(de) marie(n) oft/
des eens van hen lanxt leven(de) van alsulke(n) halve(n) peet(er) lijftochte(n)/
als de voirs(creven) p(er)soene(n) hebben en(de) houden(de) sijn ten live peet(er)s en(de) marie(n)/
voirs(creven) vallen(de) jairlijx te kersmisse aen en(de) op eene(n) hof wijle(n) des/
voirs(creven) peet(er)s van wechle svad(er)s gelege(n) ond(er) shertog(en) wijng(ar)t bij/
tsh(er)toge(n) borreke(n) tussche(n) de goede jans wijle(n) lambrechts en(de) de goede/
jans wijle(n) de pape quitan(cie) van hae(re)n ontfange te geven en(de) oic/
ofts noot wae(r) voe(r) de voirs(creven) rinte(n) te pande(n) en(de) te dagen en(de) die/
met rechte en(de) totte(n) eynde van dien te v(er)volgen ende te vereiken(e)/
en(de) dair o(m)me [tege(n)] eene(n) yegelike(n) te dinge(n) en(de) rechts te plege(n) nae/
recht soe dat behoirt en(de) alle manie(re)n en(de) pointe(n) van rechte te houde(n)/
te vorde(re)n en(de) te v(er)wae(re)n die d(aer) toe diene(n) en(de) behoe(re)n moge(n) en(de) hen/
orbelic duncke(n) sulle(n) en(de) generalic alle tgene d(aer) inne te doene/
en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) constitueerd(er)s doen soude(n) oft mochte(n) waert/
dat zij voe(r) oghe(n) ware(n) Geloven(de) de selve constitueerd(er)s vast goet/
en(de) geste(n)tich te houde(n) alle tgene des bide(r) voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft den/
eene(n) van hen indes voirs(creven) steet en(de) dat d(aer) aen cleve(n) mach gedaen/
oft gevord(er)t zal worde(n) het sij te wi(n)ne(n) oft te v(er)liesen in enig(er)/
manie(re)n cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator