SAL8138, Act: R°89.2 (125 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°89.2  
Act
Date: 1468-11-22

Transcription

2020-10-30 by Christine van Thillo
It(em) de vors(creven) wout(er) trauwants in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) goerde kneepkens en(de) sijn/
goede vors(creven) stad(ich) te houde(n) en(de) tontlaste(n) va(n) alsulke(n) peet(er) erflic als [ghinc] uute(n) selve(n) sine(n) goed(en) vors(creven) en(de)/
uute(n) and(ere)n goede(n) vors(creven) des vors(creven) wout(er)s d(aer) neve(n) gelege(n) uutgaet en(de) de(n) selve(n) peet(er) t(er) manisse(n) des vors(creven) goerts afreste(n) Et t(antu)m cor(am) eisd(em)/
It(em) heesken peet(er)s docht(er) geboren van tsh(er)toghenbossche in p(rese)nc(ia) lod(ewijx) roelofs/
en(de) gielijs de vos als scepen(en) ons gened(ichs) he(re)n in sijnre stat van loeven(e)/
heeft bij hue(re)n wille en(de) c(on)sente en(de) uut huer selven geseeght en(de) gecleert/
hoe wale sij onlanx voir hee(re) en(de) wet alhier ind(er) stat van loven(e) clachte/
gedaen heeft van dat een vanden diene(re)n sbusscoppe(n) van geneve(re)n/
geheeten glade de saint jore huer v(er)socht soude hebben en(de) tegen/
hae(re)n danck sine(n) wille met haer gedaen dat sij die clachte/
gedaen heeft uut verbaestheiden en(de) met hastighen synne ov(er) den vors(creven)/
glade en(de) dat sij nu haer wel bedacht hebben(de) niet en weet noch/
en can gewete(n) noch geseggen dat de vors(creven) glade die nu ind(er)/
vroente(n) jans laureys vorst(er)s vors(creven) te loven(e) voir de vors(creven) mesdaet uut/
hue(re)n clachte(n) gevange(n) sidt die selve man is die haer die soerise/
gedaen heeft oft een and(er) En(de) om allet des ind(en) werelt is en soude/
sij niet derren noch weten te seggen(e) dat de vors(creven) gevangene/
de selve man wae(re) die haer mesdaen hadde en(de) wes haer mesdae(n)/
wae(re) dat v(er)gaf sij g(er)ne om goidswille no(vem)[b(ris)] xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator