SAL8138, Act: V°136.1 (205 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°136.1  
Act
Date: 1469-01-17

Transcription

2021-11-14 by Christine Vanthillo
It(em) weyn stercx heeft ontsedt op eene(n) borghe te daghe ende te/
rechte te comen(e) alsulken so(m)me van pe(n)ninghen die anthonijs zedele(re)/
hem schuld(ich) es die hubrecht ende barth(elmeeus) die ruyssche ghebruede(re)/
ende andries van roesmeer beslaghen hadden Dair voe(r) es borghe/
andries de(n) nausnide(re) et p(rim)[(us)] cor(am) vos most januarii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator