SAL8138, Act: V°136.2 (206 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°136.2  
Act
Date: 1469-01-17

Transcription

2021-11-06 by Christine Vanthillo
It(em) hee(r) henrick van wittham rydde(r) hee(r) tot bout(er)shem [(et)c(etera)] in p(rese)nt(ien)/
heeft mechtich ghemaect tot sine(n) wederroepe andriese den nausnide(re) ende/
joese smeyers tsame(n) ende elken van hen besundert o(m)me alsulken ghescille/
als de selve hee(r) van bout(er)shem hanghen(de) heeft voir meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) tusschen hem in deen zijde ende hubrechte ende barthol(omeus)/
ruyssche(n) ghebruede(re) ende andriese van roesmeer hue(re)n swag(er) in dand(er) zijde/
met rechte te v(er)volgen(e) alle t(er)mijne van rechte die d(aer)toe behoe(re)n te/
houden ende te verwae(re)n ende de pr(in)cipael zake te wynnen en(de) te v(er)liesen/
ende de vo(n)nissen dair af te v(er)sueken ende te actepte(re)n ende allet ghene/
te doene des de selve h(er) henrick van wittham doen soude op dat hij/
voir oeghen wae(re) p(ro)mittens rat(um) cor(am) berthem vos januarii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator