SAL8138, Act: V°136.3 (207 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°136.3  
Act
Date: 1469-01-19

Transcription

2021-11-06 by Christine Vanthillo
It(em) gielijs bogaerts van nederhockezeele in p(rese)nt(ien) heeft ghekint en(de) gelijt/
dat hij wettelijken ende uut tytle van ghewarighen dueghedelijken v(er)coepe/
v(er)cocht heeft steven(e) bogaert sine(n) zone wonen(de) te nivele ii bedde(n) ii saerdsen/
deen roet en(de) dande(r) blau (½) doziene sitte cussen(en) iiii oercussen(en) drie cleyne sw(er)te/
ketelkens iii tynne(n) schotelen eene(n) hael vijf sacke oud(en) quaet en(de) goet ii matele(n)/
pannen een soutvat ende eene(n) latoene(n) kandelee(r) dair af de voirs(creven) steve(n) reael/
ov(er)leveringhe vanden selve(n) gielijse sine(n) vad(er) aenverdt ende ontfanghen heeft/
ende dit voir eene(n) prijs ende in betalinghe(n) van alsulken x gul(den) peet(er)s/
dair inne de voirs(creven) steve(n) voir den voirs(creven) sine(n) vad(er) aen de p(er)soene(n) h(ier)nae/
besc(re)ven ghegoude(n) ende betaelt heeft Te weten(e) aen tcapittel van nivele vi pet(er)s/
d(aer) af It(em) ii leeuwe(n) d(aer) af aen henrick de(n) rijke te herent alse van huyshue(re)n/
en(de) van biere en(de) eene(n) clinck(ar)t d(aer) aff vand(er) uutvaert van katline(n) sine(n) wive d(er) kercke(n)/
van herent Bekinnen(de) hem de voirs(creven) gielijs mits den voirs(creven) coepe inde vors(creven)/
goede gheen recht te hebben(e) noch te behouden(e) in e(n)nig(er) manie(re)n ende den/
selve(n) steven(en) altijt d(aer) af ghenoech te doene ende van dien tege(n) eene(n)yegelijke(n)/
gherecht warant te zijne cor(am) l(udovico) roelofs berthem januari xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator