SAL8138, Act: V°202.2 (327 of 418)
Search Act
previous | next
Act V°202.2  
Act
Date: 1469-03-23

Transcription

2022-11-16 by Christine Vanthillo
It(em) het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scep(enen) van loven(e) de/
voirs(creven) gebruede(re) sruysschen en(de) and(ries) huer swag(er) als momb(oir) voirs(creven) in deen/
zijde en(de) de selve weyn in dand(er) ald(aer) dat de selve kinde(re) sruyssche(n) den/
selve(n) weyne aenspracke(n) van dat huer(er) liede moeder den selve(n) weyne geleent/
soude hebben xi leeu eene(n) rijd(er) en(de) iii stuv(er)s ghelijck sij seyden datme(n) dat/
bevonde in zeke(re) ghescriften van dien acht(er)ghelaten Dair op de voirs(creven)/
weyn antw(er)de kennende ontleendt te hebben(e) viii leeuwe eene(n) rijd(er) en(de)/
iii stuv(er)s aend(er) moeder voirs(creven) de welke hij soe in ghelde soe in coren(e) huer/
dueghdelijken betaelt hadde ende huer dair af niet schuldich en bleef/
doen sij sterf bieden(de) dat te v(er)ficeren(e) nae recht Soe es met vo(n)nisse/
ghewesen soe wair de selve weyn sine(n) eedt doet gelijck hij gheboden/
heeft dat hij der aenspraken onghehouden sal sijn welken eedt de selve/
weyn opden dach van heden ghedaen heeft cor(am) g(odefrido) roelofs berthem vos/
most martii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator