SAL8138, Act: V°244.1 (385 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°244.1  
Act
Date: 1469-05-20

Transcription

2022-10-17 by Christine Vanthillo
It(em) vander questien die gheweest es tusschen jacoppen van muysen(en) als/
gheleydt totten goeden jans baerts in deen zijde ende joes absoloens zone/
wijlen joes rintmeest(er) te loven(e) oic als jong(er) gheleydt totten goeden have/
ende erve desselfs jans baerts ende wijlen katline(n) sijns wijfs ter/
ande(re) alse vanden haeflijken goeden svoirs(creven) jans ghelijck de voirs(creven) jacop/
die dede lesen in eene(n) inventar(is) d(aer) op ghemaect dair af de copie/
h(ier) ond(er) besc(re)ve(n) steet Aen welke goede elck vanden voirs(creven) p(ar)tijen sijn/
wettighe schult die hij seyse hem de voirs(creven) jan schuld(ich) te wesen(e) en(de)/
boot te verificeren(e) bij eede meynde te v(er)reyken(e) cle(re)nde elck sijn schout/
te weten(e) de voirs(creven) jacop van vijftich peet(er)s ende de vors(creven) joes van/
lxxix rinssch(e) guld(en) ende wat meer En(de) want de voirs(creven) jacop niet/
aen en sprack den erve svoirs(creven) jans te weten(e) der h(er)berghe(n) gheheete(n)/
den pellicaen ghelege(n) opde vischm(er)ct te loven(e) soe hoopte de vors(creven)/
joes dat hem die volghen soude Soe hebben de scepen(en) ghewijst/
voir een vo(n)nisse dat den voirs(creven) jacoppe tot sijnre schout behoef die/
hij bij sine(n) eede v(er)ifice(re)n sal de voirs(creven) haeflijke goede volghen sullen/
bij alsoe dat hij die d(aer) voe(r) exeque(re)n sal ende dat tsurplus vanden/
selve(n) goeden tsame(n) mett(er) voirs(creven) h(er)berghen gheheeten den pellicaen/
met hue(re)n toebehoirte(n) den voirs(creven) joese volghen sal tsijnre schout/
behoef soe verre hij die oic bij sine(n) eede v(er)ifice(re)n sall cor(am) roelofs roelofs/
vos most maii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator