SAL8138, Act: V°256.2 (397 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°256.2  
Act
Date: 1469-06-10

Transcription

2022-11-01 by Christine Vanthillo
It(em) h(er) wille(m) edelhee(re) prieste(r) capellaen d(er) kerke(n) va(n) s(in)[te] peet(er)s te loeven(e)/
in p(rese)nc(ien) d(er) scepen(en) van loeven(e) gestae(n) heeft mechtich gemaect sonder/
wed(er)roepen h(ere)n ja(n)ne amelen h(ere)n hubrechte vande(n) weerde he(re)n ja(n)ne/
de grove meest(er) laureise va(n) maelcote priest(ere)n capellane(n) d(er) kerke(n)/
va(n) sinte peet(er)s te loeven(e) en(de) meest(er)s vand(er) distribucie(n) d(er) selv(er) kerke(n) h(ere)n/
ad(ri)ane de gruyte(re) rintm(eeste)r d(er) selv(er) dist(ri)bucie(n) en(de) wille(m)me va(n) lele/
en(de) elke(n) va(n) hen besund(er)t Te mane(n) inne te heffen en(de) op te bue(re)n alle/
alsulke(n) v(er)schene(n) en(de) acht(er)stellige rinten als gevalle(n) sijn en(de) uutstaen/
va(n) alle(n) alsulke(n) rinte(n) als d(aer) inne de vors(creven) h(er) wille(m) d(er) distribucie(n)/
d(er) vorg(enoemde) capellane(n) gegoet en(de) gevesticht heeft voir scepen(en) van loeven(e)/
behoudelic hem d(aer) inne sijn tocht en(de) op zeke(re) ande(re) vuege(n) en(de) (con)dicie(n)/
gelijc de brieve d(aer) af beg(ri)pen quitan(cie) va(n) des sij oft enich va(n) hen/
ontfange(n) sal te geve(n) En(de) oic ofts noot zij de selve chijse(n) rinte(n)/
en(de) pachte(n) mette(n) rechte voe(r) meye(re) en(de) scep(enen) van loven(e) en(de) elde(r) d(aer)/
dat behoe(re)n mach te v(er)volge(n) en(de) te bedingen ten ynde vande(n) rechte/
En(de) alle pointe(n) en(de) article(n) va(n) rechte d(aer) inne te vorde(re)n die hen/
orb(er)lic duncken sulle(n) en(de) nae recht oft costume d(aer) toe diene(n)/
en(de) behoe(re)n moge(n) En(de) voirts alle tgene d(aer) inne te doene en(de) te/
vorde(re)n des de vors(creven) h(er) wille(m) selve doen soude oft mochte oft hij/
tegewordich en(de) voe(r) ogen wa(r)e Geloven(de) de vors(creven) h(er) willem/
vast en(de) geste(n)tich te houde(n) alle tgene des de vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft/
enich va(n) hen h(ier) inne gedaen en(de) gevord(er)t sal hebbe(n) het sij te/
wi(n)ne(n) oft te v(er)liesen in enig(er) manie(re)n sond(er) argelist cor(am) lud(ovico)/
roelofs meldert junii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator