SAL8138, Act: V°258.1 (398 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°258.1  
Act
Date: 1469-06-12

Transcription

2022-11-01 by Christine Vanthillo
It(em) henric van ruysbroec briede(r) in p(rese)nc(ien) heeft gekint en(de) gelijt dat/
hij van wegen meest(er) jans van wesere en(de) [va(n)] sijnen kind(ere)n v(er)cocht heeft/
arnde de mu(n)tre scrijnemake(r) arnde hoevaerts gehete(n) de briedere/
pete(re)n beyaert sone henrix wilen beyart scrijnemake(r) en(de) ja(n)ne bog(ar)ts/
lathouwe(r) lxxv eyken(en) staen(de) en(de) wassende opt bosch gehete(n) steenberch/
en(de) op thovken? den vors(creven) meest(er) ja(n)ne toebehoe(re)nde Met vurwerden/
dat de selve p(er)soene(n) den afval vanden selve(n) eyken berde strunchout/
en(de) wishout afhouwen en(de) ruyme(n) sullen en(de) vanden selve(n) bosschen/
geruymt hebben tuytganck meye naestcomen(de) en(de) de celleblocken/
geruymt hebben [en(de) afgevuerdt] te bamisse d(aer) nae volgen(de) sond(er) argelist En(de) de/
vors(creven) henric va(n) ruysbroec heeft geloeft den selve(n) p(er)soene(n) vanden/
vors(creven) coepe genoech te doene en(de) hen d(aer) af inne te stane en(de)/
warant te sijne En(de) h(ier) voe(r) hebben geloeft de vors(creven) arnd de/
mu(n)tre arnt hoevaerts peet(er) beyart en(de) jan bog(ar)ts ongesund(er)t en(de) onv(er)sceid(en) en(de) elc voir al den vors(creven) henric van ruysbroec xxvi/
saluyten voer elke(n) saluyt xxvi stuv(er)s mo[(ne)te] d(o)m(ini) duc(is) gerekent/
vijftien scilde te weten xxv xv stuv(er)s voir elken scilt gerekent/
xii(½) stuv(er)s en(de) xxii pl(a)c(ken) brabants te betalen half te bamisse/
naestc(omende) en(de) half te kersmisse d(aer) nae [volg(ende)] q(uolibet) ass(ecutu)m cor(am) berthe(m) vos/
junii xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator