SAL8138, Act: V°261.3 (404 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°261.3  
Act
Date: 1469-06-17

Transcription

2022-11-12 by Christine Vanthillo
Cont sij allen lieden dat enghelbrecht vanden berghe als p(ro)cur(eur) en(de)/
rintmeest(er) des cloest(er)s van sinte gheertrude(n) te love(n) heeft uutgegeve(n)/
ent bekint van weghen desselfs cloest(er)s uutghegeven te hebben(e) joese/
absoloens rintmeest(er) ons ghene(dichs) she(re)n tsh(er)togen de heye met eene(n)/
stuck lants dair toebehoren(de) den voirs(creven) cloeste(r) toebehoren(de) ghelegen te/
berxhem inde p(ro)chie van berthem in twee stucken dair den wech/
tusschen dlant ende de heye doergheet ghelijkerwijs jan hellinc de/
selve goede eene(n) tijt van jairen in pechtinghen ghehouden heeft/
Te houden(e) ende te hebben(e) van halff meerte lest leden eene(n) t(er)mijn/
van xv jairen lanck due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel volgen(de)/
elcx jairs dae(re)n bynne(n) o(m)me ende vore vijff mudden eevenen goet ende/
paijabel der maten van loven(e) ende xxvii stuv(er)s der mu(n)ten sh(er)toge(n) van/
bourg(oig)[nen] ende van brabant goet en(de) ginghe alle [jae(re)] te kersmisse vallen(de) te/
betalen(e) en(de) te loven(e) int godshuys voirs(creven) te leveren(e) alle jaire den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)m Met vurw(er)den dat de voirs(creven) rintmeest(er) tot des/
voirs(creven) es jairlix ten behoirlijken [tijden] ghelden en(de) betalen sal allen den chijs/
ende pacht die onse gened(igen) hee(r) de h(er)toghe dair aen heeft ende dat/
de selve rintmeest(er) alle schaerhout opde voirs(creven) goede wassen(de) sal moghen/
afhouwen alsoe verre haex ende hamers ghegaen hebben cor(am) berthem/
vos junii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator