SAL8138, Act: V°50.1 (80 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°50.1  
Act
Date: 1468-09-26

Transcription

2020-06-05 by Christine van Thillo
It(em) goert baerts briede(r) en(de) goert vand(er) beke becke(r) hebben geloeft/
ongesundert en(de) omv(er)sceiden en(de) elc voir m(ijn) vrouwen d(er) priori(n)ne(n) des/
cloest(er)s op ts(her)togen eylant bij gempe gelegen en(de) ja(n)nesse de custe(re)/
van libbeke p(ro)cur(eur) desselfs cloest(er)s oft den eene(n) van hen bring(er) sbriefs/
alse vanden coepe vande(n) houwe van iii boend(ere)n bosch gelege(n) inde/
p(ro)chie va(n) libbeke inde gempershaghe en(de) va(n) i(½) boend(er) boschs/
gelegen ald(aer) ov(er) dand(er) zijde vand(er) strate(n) opde zijde te schibbeke/
weert den vors(creven) cloeste(r) toebehoeren(de) Te weten voir elc boend(er)/
xv hollan(sche) gul(den) min een oert elken guld(en) voir xvi stuv(er)s/
gerekent te betalene te wetene terdel vande(n) geheele(n) gelde/
sinte jansmisse naestcomen(de) dand(er) derdel sinte remeismisse/
d(aer) nae [volgen(de)] en(de) dtvirde dleste derdel deen helicht d(aer) af/
te sinte jansmisse d(aer) nae v(er)volgen(de) en(de) dand(er) helicht te sint/
r(e)meismisse dat d(aer) nae sond(er) middel volge(n) sal te betale(n) en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout op de vurwerd(en) en(de) c(on)dicien/
h(ier) onder bescreve(n) Te wete(n) dat de vors(creven) goert en(de) goert tot/
hue(re)n scoenste(n) mogen afhouwen de vors(creven) drie boend(er) binne(n) den iersten jae(r) en(de) dande(r) i(½) boend(er) des and(er)s jairs d(aer) nae oic tot/
hue(ren) scoensten Met vurwerd(en) oic oft des vors(creven) boschs meer/
oft min ind(er) maten houden(de) bevonde(n) wordde da(n) vors(creven) ist dat/
de vors(creven) sculde(re)n nae davena(n)t van dien meer en(de) min betale(n)/
sulle(n) elc boend(er) gerekent [voir] xv hollan(sche) gul(den) min een oert elke(n)/
gul(den) gerekent als voe(r) En(de) heeft geloeft de vors(creven) jan(n)nes de custe(re)/
den vors(creven) goerde en(de) goerde vanden coepe vande(n) houwe(n) vors(creven) tege(n) eene(n)/
iegelike(n) gericht wara(n)t te sijne cor(am) b(er)the(m) vos sept(embris) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator