SAL8138, Act: V°51.5-R°52.1 (81 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°51.5-R°52.1  
Act
Date: 1468-09-26

Transcription

2020-06-05 by Christine van Thillo
It(em) hughe van udekem voirs(creven) die de voirs(creven) gued(inghe) ghedaen heeft/
in deen zijde ende de voirs(creven) weduwe des vors(creven) wijle(n) lodewijx in dand(er)/
zijde hebben ghekint en(de) ghelijt dat die voirs(creven) goide dueghdelick/

//
v(er)cocht sijn bove(n) den co(m)mer d(aer) uutgaen(de) voir eene(n) guld(en) peet(er)/
erfl(ic) ter stont af te leggen(e) met xx ghelijk(er) peet(er)s en(de) v peet(er)s/
eens te xviii st(uvers) stuck Hebben voort ghekint en(de) gelijt dat die/
voirs(creven) guedinghe vande(n) selve(n) goide(n) dueghdelick gedaen is/
o(m)me den selve(n) hughen dair mede betaelt en(de) voort al afgeleeght/
te wordden(e) eene(n) rijd(er) lijf(pensie) die de voirs(creven) wijlen lod(ewijck) den selve(n) hughe(n)/
schuld(ich) is en(de) voort vanden surplus den selve(n) hughe(n) janne va(n)/
thiene(n) [en(de)] janne laureys gelost en(de) onthave(n) te wordde(n) van vijff/
saluyte(n) eens dair voe(r) sij te laste staen voir wijle(n) lod(ewijcke) voirs(creven)/
alsoe verre die xxv pet(er)s strecken en(de) dat bij hue(re)n eede geverificeert/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator