SAL8138, Act: V°75.2 (107 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°75.2  
Act
Date: 1468-11-09

Transcription

2020-10-01 by Christine van Thillo
It(em) nae dien dat jan uut den hove gheheeten zedelee(re) t(er) eenre ende/
qui(n)ten cokeroul en(de) jan meys inden name van hen selve(n) en(de) van/
weghe(n) hue(re)n medeplichte(re)n t(er) ande(r) zijde(n) come(n) sijn voir den raide/
vander stad kennen(de) de selve p(ar)tijen in beyden zijden dat een/
comestap tusschen hen gheschiet wae(r) alse van seven stuv(er)s de/
weke ten live des voirs(creven) jans uuten hove den selve janne alle/
weken te betalen(e) alsoe langhe hij leve(n) sal o(m)me een su(m)me va(n)/
hond(er)t guld(en) crone(n) oft die weerde dair af die de voirs(creven) jan zedelee(re)/
den vors(creven) qui(n)ten(e) ende sine(n) medeplichte(re)n voirs(creven) betalen sal Seggen(de)/
voort de voirs(creven) jan dat de voirs(creven) comestap niet dueghdelick en/
wae(r) ende hem beduchte dat die contrariere(n) soude den statuten/
vand(er) stad inhouden(de) dat me(n) voir elken pe(n)ninck van lijftochte(n)/
moet gheve(n) x ghelijker pe(n)ninghe(n) ende dese pe(n)ninghe van/
deser comestap soe hoghe niet en draghen Doe es ten uut(er)sten/
alle bescheyt ghehoirt sijnde ghet(er)mineert dat de voirs(creven) comescap/
wael passeren mach zonder den statute te c(ontra)rieren(e) oft den vors(creven)/
p(ar)tijen dair inne e(n)nichsins te misdoene cor(am) lyeminghe ouder(ogghe)/
burg(imagistris) et alliis de pleno consilio no(vem)[b(ris)] ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator