SAL8138, Act: V°94.2-R°95.1 (137 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°94.2-R°95.1  
Act
Date: 1468-12-07

Transcription

2021-01-06 by Christine Vanthillo
It(em) de vors(creven) henric vande(n) putte in pr(esen)cien d(er) scepen(en) van loven(e)/
gestaen heeft geloeft voir hem sine(n) oire(n) erve(n) en(de) nacomelinge(n)/
ja(n)ne vand(er) varent sine(n) swag(er) en(de) sine(n) nacomelinghe(n) dat hij/
henric vors(creven) uut sine(n) goeden h(ier) nae bescreve(n) daer [inne] hij opde(n) dach va(n)/
heden tege(n)biden vors(creven) ja(n)ne sine(n) zwag(er) op heden v(er)crege(n) heeft gegoet/
is te weten uut eene(n) gedeelte vanden geleghe dat wile(n) toebehoerde/
roelove wile(n) vand(er) vare(n)t vad(er) des vors(creven) jans gelege(n) op de(n) blau/
we(n)putte tussce(n) de goede pauwels de pape opde zijde ten/
baenhoevel wert aen deen zijde end(de) streetke(n) ald(aer) te loeve(n)wert/
aen dand(er) zijde Te wete(n) es den hoff gelege(n) tussche(n) tvors(creven) streetke(n)/
en(de) den doerganc gaende vand(er) poerte(n) vande(n) groete(n)hove t(er) groet(en)/
schue(re)n wert tsame(n) mett(er) selv(er) poerte(n) en(de) doerga(n)ge en(de) met/
eene(n) gedeelte vand(er) schue(re)n en(de) mette(n) hove d(aer) acht(er) strecken(de) ind(er)/
breidden ten goeden wert aen m(ar)griete(n) vand(er) vare(n)t sust(er) svors(creven) jans/
also breet als tselve gedeelte vand(er) schue(re)n is te wete(n) den/
dersch vloer mett(er) zijde(n) vand(er) schue(re)n gelege(n) te loeve(n)wert en(de) oic/
mett(en) cleind(er) schue(re)n op tselve gedeelte staen(de) vande(n) hove staen(de)/
benede(n) aende(n) steenwech alle jae(re) ten behoirlike(n) tijde(n) gelden/
en(de) betale(n) sal alsulke xii stuv(er)s en(de) t(er)del va(n) eene(n) stuv(er) oft/
de weerde d(aer) af erfchijs d(aer) op de vors(creven) goede den vors(creven) henricke/
biden vors(creven) ja(n)ne gewara(n)deert sijn en(de) de goede h(ier) ond(er) bescreve(n)/
desselfs jans vand(er) varent Te wete(n) de helicht va(n) eene(n) dach(mael)
//
lants gelegen op den corte(n) wech buyte(n) d(er) buyte(n) veste(n) d(er) stat/
van loven(e) naest den goeden katline(n) van valkenborch en(de)/
de helicht van eene(n) boend(er) lants gelegen op de loe naest/
den goeden d(er) selv(er) kat(li)[ne(n)] va(n) valke(n)borch vanden selven chijse/
co(m)merloes en(de) scadeloes houden en(de) ontheffen en(de) in vesticheid(en) en(de)/
meerd(er) zekerheid(en) van desen soe heeft de vors(creven) henric vande(n)/
putte de vors(creven) sijn goede gelijc hij die tege(n) den vors(creven) ja(n)ne/
v(er)crege(n) heeft bij orlove she(re)n vande(n) gronde [den selve(n) ja(n)ne] tonderpande gesett/
en(de) v(er)bonden cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator