SAL8140, Act: R°10.3 (12 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°10.3  
Act
Date: 1470-07-04

Transcription

2019-09-22 by Dominique Van Daele
It(em) jan van diedeghem woenen(de) inde dorpstrate in p(rese)nc(ia) heeft/
mechtich gemaect tielma(n)ne freysens ja(n)ne van ost en(de) ja(n)ne/
va(n) molenbeke geheten tymme(r)ma(n) en(de) elke(n) va(n) hen besundert/
o(m)me alle alsulke saken als geport oft hangen(de) sijn oft hanghen/
sulle(n) mogen voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen den selven/
ja(n)ne va(n) diedeghem in deen zijde en(de) wout(ere)n den swertveghere/
in dand(er) zijde in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat te bedinge(n)/
te v(er)antwerden en(de) met alle t(er)mine va(n) rechte te v(er)volgen/
voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) love(n) die te wi(n)nen en(de) te v(er)liesen/
thoenisse en(de) waerheid te leiden(e) vo(n)nisse(n) en(de) sente(n)cie(n) d(aer) af/
teisschen aen te hoe(re)n en(de) te v(er)wachten en(de) voirt alle tgene h(ier) inne/
te doene en(de) te vorde(re)n dat de vors(creven) ja(n) va(n) diedegem in desen/
saken oft hij p(re)sent wae(r) soude co(n)ne(n) oft moge(n) doen in enig(er) wijs/
p(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) wynghe lynden julii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator