SAL8140, Act: R°107.2 (193 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°107.2  
Act
Date: 1470-11-22

Transcription

2020-07-08 by Dominique Van Daele
Vander aenspraken die pauwels steenhout van loppoingne ghedaen heeft/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) inde banck ald(aer) tot loreine p(er)ron/
alse van iiii peet(er)s die hem de voirs(creven) pauwels eisschen(de) was van eene(n)/
p(er)de dwelc de voirs(creven) lorie lorein teghen hem ghecocht hadde ende dair/
af den dach van betalinghen was tsinte jansmisse lestleden Bieden(de) de/
voirs(creven) lorein dat te thoenen(e) Dair op de voirs(creven) lorein antw(er)de/
bekinnen(de) de voirs(creven) comescap gheschiet te zijne ghelijck voirs(creven) steet/
mair seyde dat hij den voirs(creven) loreine dair af wel betaelt hadde/
p(rese)nteren(de) dair af te doene sine(n) eedt ten heylighen Es ghewijst/
wair de selve pauwels sine(n) eedt doet soe hij gep(rese)nteert heeft dat/
hij der aenspraken onghehouden sijn sal cor(am) om(n)ibus scabinis in scampno/
dempto pynnoc novembr(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator