SAL8140, Act: R°137.2 (233 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°137.2  
Act
Date: 1470-12-22

Transcription

2020-10-15 by Dominique Van Daele
It(em) gielijs vander stoct als p(ro)cur(eur) ende volcomelijken ghemechticht/
van lijsbetthe(n) boekels [wed(uwe) jans wijle(n) uuten hove geheete(n) zedelee(re)] sijnre sweg(er) heeft v(er)huert ende bekent dat/
hij verhuert heeft henr(icke) vanden spee[l]hove een huys mett(er) vouten/
oven(en) ende met allen ande(re)n sinen toebehoerte(n) geleghen bijd(er) h(er)berghe(n)/
geheeten den wildeman tusschen die goede arnold(us) kyps ende cornelijs/
van berghen Te houden(e) ende te hebben(e) van sint jansmisse bapt(isten)/
naestcomen(de) eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n lanck due(re)nde deen/
nae dande(r) zond(er) middel volghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r)/
en(de) o(m)me sesse peet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck alle jae(re) half te kersmisse/
ende half te sint jansmisse baptiste(n) te betalen(e) den voirs(creven) gielijse/
den voirs(creven) t(er)mijne due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] dierste betalinghe van/
kersmisse naestc(omende) ov(er) een jair innegaen(de) ende niet eer met/
vurwerde(n) dat de voirs(creven) p(ar)tijen deen vanden ande(re)n sullen moeghen/
scheyden ten yersten iii jae(re)n Ende die ghene die scheyden/
wilt sal gehouden sijn [dat] den ande(re)n een half jaer te voren te/
kundighe(n) It(em) es voirt vurw(er)de dat de voirs(creven) gielijs den vors(creven)/
oven sal doen reken alsoe datmen d(aer) inne vueghelijken sal/
moeghen backen Ende voirt tvoirs(creven) huys van ond(er) tot boven/
houden van wa(n)ne en(de) [va(n)] dake al wat(er)vaste den voirs(creven) t(er)mijne/
due(re)nde Gheloven(de) de voirs(creven) gielijs den voirs(creven) henr(icke) vand(er) voirs(creven)/
hueringe(n) teghe(n) eene(n) yeghelijke(n) gherecht warant te zijne/
ende inne te stane den voirs(creven) t(er)mijn uut due(re)nde cor(am) oppend(orp)/
lynden decembr(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1470-12-22

Transcription

2020-10-15 by Dominique Van Daele
It(em) de vors(creven) giel(ijs) heeft de(n) vors(creven) he(n)rico geloeft en(de) en(de) toegeseet alse/
vanden vi peet(er)s ind(er) vors(creven) hueri(n)ge(n) begrepe(n) dat hij hem d(aer) af jairlix sal/
corte(n) en(de) te goede doen (½) peet(er) de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator