SAL8140, Act: R°148.4 (255 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°148.4  
Act
Date: 1471-01-12

Transcription

2020-10-30 by Dominique Van Daele
It(em) sal den vors(creven) lijftocht brief vande(n) v rins gul(den) blive(n) liggen(de) ond(er)/
scepen(en) van loven(e) tot des(er) meyni(n)ge(n) dat de vors(creven) jan [en(de) sijn wijff] d(aer) af ongehoude(n)/
sijn [sulle(n)] d(er) vors(creven) kat(li)[ne] enige betalinge te doene alsoe lange als sij huer d(er)/
[selve(r) kat(li)[ne(n)]] doen gelijc vors(creven) steet en(de) sij bij hen woenen(de) blijft m(air) oft d(aer) gebrec/
inne viele en(de) sij van de selve kat(li)[ne] van hen geliefde te sceiden en(de)/
en(de) bij hen niet blive(n) en woude [te vertrecke(n)] dat vandan voirtaen de selve kat(li)[ne]/
de vors(creven) v rins gul(den) heffen sal d(aer) af dat dan dierste betali(n)ge/
sijn sal te(n) naeste(n) s(in)t jansmisse en(de) soe voert va(n) jae(re) te jae(re) talle(n) s(in)t/
jansmisse [v(er)volghen(de)] En(de) dan sulle(n) [oic] de vors(creven) jan en(de) sijn wijff d(er) vors(creven) kat(li)[ne]/
soe wa(n)neer sij va(n) hen gesceid(en) sal sijn gehouden sijn te geven dbeste/
bedde van die(n) bedde(n) die sij inne bracht heeft en(de) va(n) alle de(n) and(ere)n/
have(n) die sij insgelijx inne gebracht heeft van elx een stucke/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator