SAL8140, Act: R°151.4 (259 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°151.4  
Act
Date: 1471-01-14

Transcription

2020-11-12 by Dominique Van Daele
It(em) de vors(creven) recognicie es gedaen te des(er) meyni(n)gen oft de vors(creven)/
he(re)n deken en(de) cap(it)le e(n)nich gebrec hadde(n) aende(n) vors(creven) arnde weer/
alse vand(er) meyerien te libbeke den vors(creven) he(re)n ald(aer) toebehoe(re)nde/
die de vors(creven) arnt bedienen(de) is het wae(r) van mesdienene oft/
vande(n) genoech doene d(er) v(er)vallen rint(en) koe(re)n p(ro)fijte(n) d(aer) af comen(de)/
dat sij die gebreken mett(er) vors(creven) recognicie(n) aende(n) vors(creven) arnde/
en(de) den and(ere)n p(er)sone(n) vors(creven) en(de) huer goede met alle coste en(de) co(m)me(r)/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator