SAL8140, Act: R°198.4-V°198.1 (338 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°198.4-V°198.1  
Act
Date: 1471-03-18

Transcription

2021-02-15 by Dominique Van Daele
It(em) de voirs(creven) jan van hoeye in p(rese)nc(ia) heeft ov(er)gegeve(n) en(de) bekent dat/
hij ov(er)gegeve(n) heeft gielijse den roede voirs(creven) alsulken coop en(de) comescap/
als hij jan tande(re)n tijden gedaen heeft teghen gorijse vrancx van eene(n)/
stuck wijng(ar)ts houden(de) ii vier(del) paulo gelegen inde p(ro)chie van lynden/
tusschen de goede des voirs(creven) gielijs in deen zijde ende de goede henricx/
vander calste(re)n in dande(re) dair af de voirs(creven) jan alnoch egheen guedinge
//
ontfanghen en heeft ende heeft gelooft de voirs(creven) jan van hoeye den/
voirs(creven) gielijse dat hij h gorijse vrancx die nu buyten lants is/
in dien hebben sal soe wa(n)neer de selve gorijs wed(er) o(m)me te lande/
come(n) sijn sal dat hij dan t(er) manissen des voirg(enoemde) gielijs come(n) sal/
voir den meye(r) ende scepen(en) van loven(e) lynden ende ald(aer) den selve(n)/
gielijse inde selve twee vier(del) wijng(ar)ts in behoirlijke manie(re)n goede(n)/
ende vestighen sal met geluften van genoech doene en(de) warandeerscape/
d(aer) af op sesse capuyne erfl(ijck) als op alle co(m)mer (et)c(etera) die de voirs(creven) gorijs/
voir hem sine(n) erve(n) ende naecomelinge(n) d(aer) aen sal blive(n) behouden(de) te/
gheloven(e) Behoudelijck oft gorijs aflivich wordde dat hij indien/
ghevalle den erfgename(n) desselfs gorijs alsdan bevestige(n) wesende/
in dien hebben sal o(m)me alsdan den selve(n) gielijse d(aer) inne te goede(n)/
en(de) teene(n) met geluften van warandeerscape en(de) genoech doene/
d(aer) af gelijck voirs(creven) steet te geloven(e) Et t(antu)m ende de voirs(creven) gielijs/
heeft de vors(creven) comescap vanden voirs(creven) ja(n)ne ov(er)genome(n) ende/
den selve(n) ja(n)ne d(aer) af gelooft aen den voirs(creven) gorijse tontheffene/
en(de) tontfane Ende oic den selve(n) ja(n)ne aen den selve(n) gorijse/
tontheffen(e) vand(er) gelufte(n) vand(er) afquiti(n)gen van twee cap(uynen)/
als vanden vi cap(uynen) erf(lijck) voirs(creven) die de vors(creven) jan ind(er) comescap/
aen den vors(creven) gorijse gelooft heeft tontheffen(e) te lossen en(de) af te/
quijten(e) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator