SAL8140, Act: R°229.2-V°229.1 (388 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°229.2-V°229.1  
Act
Date: 1471-05-06

Transcription

2021-04-27 by Dominique Van Daele
It(em) de vors(creven) gebruede(re) van schaetbroeck jan vanden berghe en(de)/
gheert peet(er)s als ma(n)ne(n) en(de) mombore(n) hue(re)r huysvrouwe(n) vors(creven)/
inden name van hen selven en(de) va(n) weghe(n) henrix va(n) scaetbroec
//
huers vad(er)s dien sij in desen op hen genome(n) hebben en(de) geloeft/
te vervane hebben geloeft den vors(creven) gebrued(ere)n va(n) lathem/
en(de) hue(re)n swage(re)n t(er) manissen van hen aut alt(er)i[(us)] voir scepen(en)/
van loven(e) over te geven(e) alle alsulke(n) recht en(de) actie als sij va(n)/
weghe(n) huers selfs oft dat de vors(creven) huer vad(er) hebbe(n) mach oft/
he(n) gebue(re)n soude mogen in eene(n) scepen(en) brieve van loven(e) spre/
kende va(n) ii croene(n) erflic dat [inne] jan va(n) nijpe met zeke(re)n borge(n)/
aen roelove wile(n) va(n) schaetbroec vors(creven) verbonde(n) was int/
jair xiiii[c]/
Geloven(de) de vors(creven) gebruede(re) van schaetbroec en(de) hue(r) swage(re)n/
vande(n) rechte dat hue(re)r liede vad(er) inde selve ii croene(n) ge/
buere(n) soude moge(n) aenden vors(creven) gebrued(ere)n va(n) lathe(m) en(de) hue(re)n/
medeplege(re)n gerecht wara(n)t te sijne cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator