SAL8140, Act: R°232.1 (394 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°232.1  
Act
Date: 1471-05-04

Transcription

2021-05-08 by Dominique Van Daele
Cont sij allen lyeden dat joes eeveloeghe goessen peermans en(de) joes buysack/
alle wonen(de) te outhev(er)le in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) ghestaen hebben/
ghenome(n) en(de) bekent dat sij ghenome(n) hebben van jonch(e)r raese van gheete/
zone wijlen jonch(e)rs gielijs van gheete als scholaster der kercken van sinte/
barthelmeeus te ludick de thiende der selver scholasteryen toebehoren(de)/
gheleghen inde p(ro)chie van outhev(er)le ghelijkerwijs de selve drie p(er)soene(n)/
die h(ier) voirmaels in pechtinghen ghehouden hebben Te houden(e) ende te hebben(e)/
van sinte jansmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van sesse jairen lanck due(re)nde/
deen nae dande(r) zonder myddel volghende elcx jairs dae(re)n bynne(n) o(m)me/
ende vore viertich rinssche gul(den) van goude goet en(de) gerechte te weten(e)/
xx zilve(re) pe(n)ninghe(n) gheheeten stuv(er)s der mu(n)ten sh(er)toghe(n) van bourg(oingnen) ende/
van brabant goet en(de) gerechte voir elken der voirg(eruerde) rinssche(n) gul(den) gerekent/
alle jaire tsinte jansmisse baptisten te bet(alen) den voirg(enoemde) jonch(e)r raese/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t Ende es in des(er) pechtinghe(n) bevurw(er)t/
en(de) ondersproken bij alsoe dat ind(er) selv(er) thienden e(n)nighe schade gheviele/
het wae(r) bij tempeeste van onghehie(re)n waere van haghelslaghe ve/
oft van ghemeyne(n) orloghe(n) dat de voirg(enoemde) jockh(e)r raes den selven/
pechtene(re)n dair vore afslach doen sal ghelijck ande(re) p(er)soene(n) hue(re)n wynne(n)/
bove(n) en(de) beneden doen sullen Heeft voort ghelooft de voirs(creven) jonch(e)r raes/
den voirs(creven) drie p(er)soene(n) inde voirg(eruerde) pechtinghe te houden(e) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde cor(am) roelofs vos maii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator