SAL8140, Act: R°63.4 (113 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°63.4  
Act
Date: 1470-09-12

Transcription

2020-03-18 by Dominique Van Daele
It(em) kerstiaen meys meys zone kerstiaen wijlen meys in p(rese)nc(ia) heeft/
wederroepen en(de) te nyeute ghedaen alsulke(n) p(ro)curacie en(de) mechtich(eit) als hij/
tande(re)n tijden te weten(e) xxvii daghe in februario lestleden laureyse van/
wynghe sine(n) pitheye ghemaect en(de) ghegeve(n) heeft voir burg(ermeester) en(de) scep(enen)/
van loven(e) casseren(de) en(de) te nyeute doen(de) de selve p(ro)curacie willende en(de) bege(re)nde/
dat die voertaen van negheenre weerden en zij noch macht noch cracht en/
grijpe in gheenre manie(re)n cor(am) roelofs vos septemb(ris) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator